رایشس تاگ نام ساختمان پارلمان آلمان است. رایشس تاگ در شهر برلین واقع شده است.این ساختمان محل پارلمان آلمان از سال ۱۸۹۴ تا ۱۹۳۳ بوده، و در این سال به تحریک نازی ها پارلمان به آتش کشیده شده بوده است. سر انجام در سال ۱۹۹۹ و پس از بازسازی های گسترده، بوندس تاگ به این مکان بازگشت.

دلیل به آتش کشیدن این ساختمان در سال ۱۹۳۳ ایجاد نفرت به کمونیست در مردم و کسب رأی از جانب نازی ها بود که بسیاری عقیده دارند که این آتش سوزی کار نازی ها بوده - هرچند که یک جوان عقب مانده هلندی به نام مارینوس وان درلوب را به عنوان مجرم و کمو نیست اعلام کردند - چرا که در این زمان هیتلر صدر اعظم آلمان بوده و نیاز مبرمی به وارد کردن نمایندگان نازی به رایشتاگ داشته و همچنین هیتلر در مصاحبه محرمانه ای در سال ۱۹۳۱ گفته بود:
برای استفاده از تمام امکانات سایت لطفاً ثبت نام کنید درخواست عضویت
رایشتاگ نماد انحطاط ماست. ملغمه ای است مرکب از چهار دسته از ستونهای شبیه پانتئون آمیخته با سیلیکای رومی و قلعه مغربی که کل ساختمان شبیه یک کنیسه به نظر می آید. به شما می گویم، رایشتاگ ساختمان فوق العاده زشتی است، یک تالار اجتماعات، دکان گفت و گو و چانه زنی نماینگان و بورژوازی منحط و طبقه کارگر گمراه. هم ساختمان و هم نهادی که در آن جا گرفته ننگ مردم آلمان هستند و روزی باید بروند. به نظر من، هرچه زودتر این دکان گفت و گو بسوزد و با خاک یکسان شود، مردم آلمان زودتر از نفوذ خارجی آزاد خواهند شد.
ساختمان پارلمان آلمان (رایشس تاگ) برای معرفی معماری اکوتک برای حفظ محیط زیست در طرح بازسازی رایشتاگ دربرلین ۱۹۹۳ طرح نورمن فاستر به عنوان برنده اعلام شد. فاستر در طرح خود یک گنبد شیشه ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان در جنگ جهانی دوم در نظر گرفت. این گنبد جدید از چند نظر جالب توجه است.

نخست این که در داخل گنبد دو رمپ مارپیچ قرار دارد کهبه سکوی فوقانی برای تماشای مناظر اطراف ختم می گردد، لذا مردم به صورت نمادین بر بالای سر نمایندگان خود صعود می کنند. هنگام شب گنبد از طریق تالار مجلس روشن می شود و به صورت گنبدی نورانی می درخشد که نشانه ای از قدرت و توانایی پروسه دموکراتیک در آلمان فدرال است. از نظر اقلیمی در تابستان تهویه طبیعی تالار از طریق گنبد شیشه ای صورت می گیرد. در زمستان هوای گرم که از تالار مجلس به فضای زیر گنبد صعود کرده بازیافت و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. و بالاخره آینه های وسط گنبد، روشنایی طبیعی و تصویر مردم (خاستگاه قدرت مجلس) را به تالار نمایندگان منعکس می کنند.